Zasada kolejności w przedstawianiu się

Zapewne aby tego kłopotu uniknąć, wymyślono zasadę kolejno­ści w przedstawianiu (zresztą podobny układ hierarchiczny występu­je zwykle, gdy chodzi o okazanie szacunku, więc warto tę kolejność mieć w pamięci). A zatem: najpierw wymieniamy nazwisko osoby ni­żej postawionej w hierarchii (głównie zawodowej), tak samo traktu­jemy osobę młodszą wobec starszej. Mężczyzna w imię rycerskich obyczajów przedstawiany jest kobiecie, nowo przybyli tym, którzy już są wewnątrz, osoba pojedyncza parze (nie tylko małżeńskiej, jak dawniej). I w tych wypadkach wiąże się to z zasadą, że najpierw ma się dowiedzieć „ważniejszy”. Przedstawianie jest dość drętwym momentem spotkania, szcze­gólnie w mieszkaniu czy gabinecie, gdzie wszyscy, odświętnie ubrani, wyczekują przybycia „nowych”.