Rozmowa

W efekcie rozmowa zamiast dać przyjem­ność, zamienia się w jałową obronę swojej profesji. Atakowanego to najzwyczajniej nie interesuje, argumenty słyszał już sto razy. Wszystko warto mieć w pamięci, zanim postawimy nawet pozornie banalne pytanie.Wracając do naszej studentki trudno ocenić, czy były powody aż do oziębienia atmosfery? W każdym razie z pytaniami o osobistym charakterze trzeba bardzo uważać, stawiać co najwyżej takie, które uzasadnione są przebiegiem rozmowy. Zręczni rozmówcy, którzy chcą wyciągnąć coś ważnego, najpierw naprowadzają konwersację w odpowiednim kierunku, a pytany nawet nie zauważy, że się wyga­dał. A nawet… że został zapytany. Będzie wściekły na siebie, ale do­piero na schodach. Wracając do domu, pomyśli, że wypaplał niepo­trzebnie tyle rzeczy… Młoda znajoma umiejętności ukrycia istotnego zamiaru jeszcze się nie dorobiła.