Pan kontuszowy

Ale przecież dotyczy to także Polski szlacheckiej. Kto to był pan kontuszowy, wiedział wtedy każdy, także kto karmazyn (szlachcic wysokiego rodu, z prawem do używania karmazynowego żupana). Konfederatkę na głowie nosili konfederaci barscy, a potem ci, którzy chcieli zademonstrować swoje patriotyczne poglądy. „Miał mundur województwa” czytamy w „Panu Tadeuszu,” gdzie znajdziemy do­kładne objaśnienie, jak taki strój wyglądał. Stąd przysłowia: „suknia człekiem czyni” (ma odpowiedniki w wielu językach europejskich), „jakie odzienie, takie uczczenie” itd. Tutaj warto zapytać, do jakiej kategorii, miły Czytelniku, można zaliczyć Ciebie na podstawie Twojego ubioru? Nie mogę ja na to py­tanie odpowiedzieć, trudno będzie i Tobie, bo sam siebie człowiek słabo widzi i ocenia. Ale próbować warto, bo inni zrobią to na pewno.