Kwia­ty wręczają panowie paniom lub panom, a panie tylko paniom