Indywidualny popis za pomocą ubra­nia

Ciekawym przykładem indywidualnego popisu za pomocą ubra­nia był, już trochę zapomniany, występ jednego z ministrów w czasie uroczystej ceremonii wręczenia nominacji członkom rządu. Minister ów, opanowany obrzydzeniem do prezydenta z innej partii, postano­wił okazać mu swoje lekceważenie i oto na oczach całej Polski wy­stąpił w swetrze i żółtych butach, dobrych na spływ kajakowy. Ten wyczyn skończył się w sposób godny zapamiętania polityczny ka­mikadze stracił szansę na poparcie społeczne. Dlaczego? Bo zade­monstrował, że nie potrafi zdobyć się na elegancki gest i na choćby udaną bezstronność co przekreśliło jego dalszą karierę. A prezy­dent, którego miało to napiętnować? Znamy ciąg dalszy. Ci, którzy myślą, że odrzucenie wszelkich zasad ubierania się pa­suje ich na ludzi nowoczesnych i wolnych od przesądów, bardzo się mylą. W społeczeństwie przeważają tradycjonaliści i oni stanowią większość. Na poklask więc nie można liczyć o czym przekonali się niejeden raz np. studenci po ufarbowaniu włosów na różowo.