Historyczne modele garderoby

Jeśli się już zapędziliśmy w historyczne modele garderoby, to na­leżałoby coś rzec o fraku i smokingu. Większość Polaków myśli za­pewne, że coś takiego można zobaczyć tylko na filmie historycznym, i to w scenie balu. Niektórzy dodadzą, że to jest służbowe wyposaże­nie dyplomatów, choć nie będą już pewni, czy wkładają oni te ogo­niaste marynarki także zwiedzając Puszczę Białowieską. A tymczasem na horyzoncie pojawiają się fraki! Nawrót senty­mentu do tego, co było dawniej w gospodarce, w strukturze włas­ności, w hierarchii autorytetów, musiał mieć echo i w tej sferze. Za­częto urządzać bale w dawnym stylu, więc i tamte stroje stały się znów modne porządna dwurzędówka już nie mogła wystarczyć, by się odróżnić od szaraczków.