Czy na pewno lepsze są prezen­ty drogie od prezentów tanich?