Czy na pewno lepsze są prezen­ty drogie od prezentów tanich?

Najpierw warto sobie zadać pytanie: czy na pewno lepsze są prezen­ty drogie (jeśli nas na nie stać) od prezentów tanich? Odbiorcy powin­ni być z tych drogich szczególnie zadowoleni ale często niestety, nie są. Zdarza się, że uważają ów poważny wysiłek finansowy za coś w ro­dzaju jałmużny. Prezentu z jakiejś tradycyjnej okazji, imieninowej czy świątecznej, nie sposób nie przyjąć, ale taką „zapomogę”… Kłócą się więc i obrażają ludzie najczęściej w rodzinach, bo owe wystawne pre­zenty zwykle stamtąd pochodzą. Prezent zwyczajowo rodzi obowiązek rewanżu (albo przynajmniej powinność) a tu pieniędzy na to brak… „Zastaw się, a postaw się”, mawiali dawni Polacy, a i współcześni też tak myślą. Niestety, od myślenia pieniędzy nie przybywa.  Zanim więc ktoś wyda „trzynastkę” na kupno w prezencie krysz­tałowej patery do owoców (obdarowany będzie i tak nadal jadł śliw­ki z plastikowej torebki), powinien zastanowić się chwilę z jaką in­tencją chce ten prezent przekazać? Jeśli tylko postanowił popisać się zamożnością, to może boleśnie dostać po nosie.