Byle zakąska

W wielu kraszły szef jeśli już przy byle zakąsce zaczyna się rozkleiać i nieudol­nie spoufalać?”. Jedzenie na próbę” nie każdemu więc wychodzi na zdrowie. A to tylko jeden z wielu sposobów, by zobaczyć dobre i złe strony człowie­ka. Kto umie stosować zasady właściwego zachowania, kto je solid­nie poznał ten się nie da podejść! Czyli warto mieć taki pancerz, chroniący przed niemądrymi zachowaniami. Często można usłyszeć, żę te wszystkie zasady dobrego wychowa­nia (czy właściwego zachowania się) przypominają bezmyślne wku­wanie obcych wyrazów o niezrozumiałym znaczeniu. Czy jednak rze­czywiście pozbawione są one logicznego sensu? Oto przykład: „miejsce honorowe”. Było kiedyś takie przy stole biesiadnym (na prawo od pani domu) i jest np. w samochodzie (tylne siedzenie, po prawej). Dlaczego w: samochodzie? Ale pomyślmy: przecież nie; z przodu, bo niebezpiecznie (Niemcy nazywają takie miejsce Totenplatz) i nieelegancko wobec gościa, ponieważ znajdzie się obok „służącego”^(tak było dawniej, kiedy jeździło się z własnym kierowcą, a i dziś jest to lokalizacja dla kogoś obcego).