Szczególnie ostrzec należy przed wręczaniem chryzantem